Сигнали за законови нарушения

Законът за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения влиза влиза в сила от 4-ти май 2023г.
Заедно с горепосочения Закон  се въвежда Директива (ЕС) 2019/1937 на Европейския парламент и на Съвета от 23-ти октомври 2019 г., относно защитата на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Европейския съюз. 
В изпълнение на изискванията на Закона „Лили Дрогерие“ ЕООД създава вътрешен канал за подаване на сигнали за нарушения.
Сигнали за нарушения може да подавате  тук: