Условия за участие

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОГРАМАТА LILLY CLUB

 

I. КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ ЗА ВАС ОТ ПРИТЕЖАВАНЕТО НА КАРТА ЗА ЛОЯЛНОСТ НА ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ?

Карта за лоялност на Лили Дрогерие Ви дава възможност, при всяко пазаруване да събирате Цветчета, които да използвате, когато желаете, при някое от следващите Ви пазарувания в Лили Дрогерие.
• Персонална карта, един собственик (клиент) – карта за доверие и лоялност
• SMS и мейл уведомления
• С всяка покупка Вие събирате определен брой Цветчета във Вашата карта
• Достъп до промоциите за членове на Mamma & Baby Club.

Как мога да получа Карта за лоялност на Лили Дрогерие?

Карта за лоялност може да получите във всеки обект на Лили Дрогерие, след попълването на хартиен формуляр, онлайн на сайта или чрез мобилно приложение на Лили Дрогерие, в който задължителните полета са отбелязани със (*).

Какво получавам като притежател на Карта за лоялност на Лили Дрогерие?

Картата за Лоялност на Лили Дрогерие Ви дава възможност при всяка покупка да получите Цветчета, като всяко Цветче Ви носи 1 стотинка във Вашата лична сметка.
Необходимо е при всяко пазаруване да предоставяте Вашата карта за лоялност, която да се маркира на касата в обекта, за да се отчете покупката и да се прибавят в картата събраните от покупката Цветчета. По отношение на онлайн продажбите, клиентите следва да се регистрират в онлайн магазина на Лили Дрогерие и да въведат информацията за издадената Карта за лоялност. При всяко пазаруване сумата от направената покупка авоматично се отчита и се прибавят в картата събраните от покупката Цветчета.

Начини за получаване на Цветчета

Всеки месец има избрани над 200 продукта, при покупката на които, може да получите значителен брой Цветчета във Вашата Карта за лоялност. Тези продукти ще бъдат маркирани в обектите със специален уоблер. За всяка индивидуална покупка на стойност над 15 лева с ДДС, без значение от вида на продуктите, ще получите равностойността на 0,5% от сумата в Цветчета на Вашата виртуална сметка по Картата за лоялност на Лили Дрогерие, като сумата в Цветчетата ще бъде закръглена към по-малко число.

В случай че сумата на всички покупки в рамките на един календарен месец е равна или повече от 200 лева с ДДС, ще получите равностойността на 2% от сумата в Цветчета на Вашата виртуална сметка по Картата за лоялност на Лили Дрогерие, без значение от вида на продуктите, които сте закупили.

Събраната сума по карта от Цветчета не може да се заменя за пари. Тя може да бъде използвана само при плащане на направени покупки в обектите на Лили Дрогерие.

Колкото повече и по-често пазарувате в обектите на Лили Дрогерие, толкова повече Цветчета ще събирате, защото постигането на всяко следващо ниво натрупва върху вече събраните от предишното ниво Цветчета.

Всички събрани Цветчета чрез пазаруване в обектите на Лили Дрогерие ще бъдат отразени във виртуалната сметка по Вашата карта за лоялност до 24 часа след всяко извършено пазаруване.

Всички събрани Цветчета чрез пазаруване в онлайн магазина на Лили Дрогерие ще бъдат отразени във виртуаната сметка по Вашата карта за лоялност до 14 дни след получаване на вашата пратка. 

Как мога да използвам събраните Цветчета?

Вашите събрани Цветчета можете да използвате при пазаруване във всеки обект на Лили Дрогерие или в онлайн магазина на Лили Дрогерие в срока на валидност на Вашата карта, като заплатите изцяло или частично стойността на направените покупки със събраните вече Цветчета.

Как мога да проверя колко Цветчета съм събрал с моята Карта за лоялност?

Броя на събраните с Карта за лоялност Цветчета, информация за движението по Вашата Карта за лоялност, може да проверите във всеки търговски обект на Лили Дрогерие, както и в момента на пазаруване и маркиране на Вашата Карта за лоялност.

Каква е цената за издаване на Карта за лоялност на Лили Дрогерие?

Издаването на Карта за лоялност на Лили Дрогерие е напълно безплатно. В случай че изгубите Вашата карта за лоялност и желаете да Ви бъде преиздадена нова, за преиздаването й ще трябва да се разделите с 90 броя от събраните до момента Цветчета във Вашата виртуална сметка. В случай че виртуалната сметка не разполага с наличност от 90 Цветчета, Лили Дрогерие взема наличните такива към деня на преиздаване на картата за лоялен клиент.

Какво да направя, ако вече имам карта по програмата Mamma & Baby Club?

Програмата Mamma&Baby Club се обедини с Картата за лоялност на Лили Дрогерие. Вече можете да използвате Вашата Карта за лоялност, за да се възползвате и от специалните промоции за Вас и Вашето мъниче от Mamma&Baby Club. В случай, че разполагате само с карта по програма Mamma&Baby Club, то моля да я замените с Картата за лоялност в най-удобния за Вас търговски обект от веригата Lilly Drogerie.
Mamma & Baby Club на Лили Дрогерие Ви помага в грижите за здравето и щастливото отглеждане на Вашите деца. Програмата Mamma & Baby Club е създадена, за да Ви улесни в набавянето на всички необходими продукти в грижата за Вашето бебе. Повече информация за програмата може да намерите на http://www.lillydrogerie.bg/lilly-baby-lojalnost.

Вече притежавам Карта за лоялност на Лили Дрогерие, как мога да се присъединя към програмата Mamma & Baby Club, ако отговарям на всички условия?

В случай, че желаете да се присъедините към програмата Mamma & Baby Club и вече разполагате с Карта за лоялност на Лили Дрогерие, е необходимо единствено да попълните формуляр с данните на Вашето дете в най-удобния за Вас търговски обект на Лили Дрогерие, онлайн или чрез мобилното ни приложение и да го предоставите на наш служител.

II. КАРТА ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ НА „ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ“ ЕООД

1. „Лили Дрогерие” ЕООД, регистрирано в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 201035329, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадица, ул. „Иван Денкоглу” № 26, ет. 2, представлявано от управителя Боян Велагич („Дружеството”), издава Карта за лоялни клиенти на Лили Дрогерие (наричана по-долу „Карта за лоялни клиенти”).

2. Всяко пълнолетно физическо лице, което попълни писмено заявление за членство на хартиен носител по образец (наричано „Писмено заявление за членство”) или Електронно заявление за членство на сайта www.lillydrogerie.bg и предостави всички необходими данни от свое име или в качеството си на родител /законен представител/ попечител на дете, чиито данни са вписани в писмено заявление за членство по образец (наричан „Ползвател на Карта за лоялни клиенти”), получава Карта за лоялни клиенти, като приема и дава изричното си съгласие с Общите условия за ползване на Картата за лоялни клиенти. При оттегляне на съгласието за обработване на необходимите данни лицето губи правата, които дава Картата за лоялни клиенти, а същата се блокира от страна на Лили Дрогерие.

3. Картата за лоялни клиенти може да бъде получена и използвана във всеки един търговски обект за продажби на дребно на Лили Дрогерие на територията на Република България.

4. Лили Дрогерие е собственик на Картата за лоялни клиенти и си запазва правото във всеки един момент да изтегли от употреба Картата за лоялни клиенти, както и частично и/или изцяло да промени Общите условия за ползване на Картата за лоялни клиенти, като се задължава да информира клиентите си за това, като постави писмени съобщения във всеки един търговски обект за продажби на дребно на Лили Дрогерие и/или на сайта: www.lillydrogerie.bg.

5. Картата за лоялни клиенти може да се използва само от регистриран потребител. В качеството си на издател на Картата за лоялни клиенти Лили Дрогерие си запазва правото по всяко време да проверява самоличността на Ползвателя на Картата за лоялни клиенти.

6. С тези Общи условия се уреждат и правилата за участие на Картата за лоялни клиенти в програмата на Mamma & Baby Club (Общи условия за участие в програмата на Mamma & Baby Club са публикувани на интернет страницата на Дружеството www.lillydrogerie.bg), предназначена за всички деца и техните законни представители/ попечители.

7. Ползвателят на Картата за лоялни клиенти има право да използва „Бонус схеми“, при закупуването на определени артикули, чрез събирането на бонус точки (наричани „Цветчета“), като начинът на събирането, използването и валидността им, както и всяка друга информация, свързана с условията за използването на Картата за лоялни клиенти, са описани подробно на сайта www.lillydrogerie.bg, както и в рекламните материали във всички търговски обекти за продажба на дребно на Лили Дрогерие.


8. В случай че Ползвателят на Картата за лоялни клиенти е попълнил електронно заявление за членство на сайта www.lillydrogerie.bg, той може да получи своята Карта за лоялни клиенти в избран от него търговски обект на Лили Дрогерие след като покаже баркода, получен на авторизирания електронен адрес на Ползвателя на Картата за лоялни клиенти.

9. Срокът за използване на натрупаните „Цветчета“ в картата е 1 (една) година, считано от датата на последната направена покупка с нея. Цветчетата във всяка карта, която не е използвана повече от 1 (една) година, ще бъдат автоматично премахвани от картата. Тоест, за да се запазят Цветчетата, картата трябва да се използва поне 1 (един) път в рамките на една година от датата на последната направена покупка с нея .

10. В случай че в срок от 2 (две) години от датата на последната направена покупка с нея картата не бъде използвана, същата се закрива автоматично от Лили Дрогерие.

11. С цел предотвратяване на злоупотреби при ползването на Картата за лоялни клиенти, Лили Дрогерие има право да предприеме мерки за безопасност под формата на ограничаване на броя транзакции, които могат да бъдат реализирани с Картата за лоялни клиенти при определени критерии (брой покупки, стойност на покупките, артикулите и др.) на дневно/месечно равнище, както и на максимално позволения размер на осъществените транзакции с Картата за лоялни клиенти в определен времеви период. Всички критерии за прилагане на ограничения при ползването на Картата за лоялни клиенти са публикувани на страницата www.lillydrogerie.bg.

12. В случай на изгубена/открадната Карта за лоялни клиенти, ползвателят има право да поиска картата му да бъде преиздадена, като подаде Заявление за преиздаване на карта за лоялни клиенти, достъпно в търговските обекти на Лили Дрогерие. Лили Дрогерие си запазва правото да таксува преиздавнането на Картата за лоялни клиенти с 90 броя Цветенца от личната сметка на Ползвателя.

13. Ползвателят на Картата за лоялни клиенти може да отправя рекламации и въпроси, свързани с използването на Картата за лоялни клиенти, на номер: 02 413 88 88, всеки работен ден от 9:00 до 17:30 часа.

14. Всяко неправомерно използване, копиране или злоупотреба с издадена и получена Карта за лоялни клиенти има за последица отнемането на Картата за лоялни клиенти от притежателя й и невъзможност за преиздаването на нова Карта за лоялни клиенти на същото лице.

15. Ползвателят на Картата за лоялни клиенти приема Общите условия за ползване на Картата за лоялни клиенти доброволно, без принуда, заплаха и заблуда и срещу волята си, което удостоверява със собственоръчния си подпис / потвърждение в Писменото / Електронното заявление за членство и под Общите условия за ползване на Картата за лоялни клиенти.

16. Спорове между Дружеството и Ползвателите на Картата за лоялни клиенти се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

17. Настоящите Общи условия за ползване на Картата за лоялни клиенти влизат в сила на 15.09.2018 г., изменени са на 01.03.2022г., на която дата същите са публикувани на страницата www.lillydrogerie.bg и влизат в сила.

ИНФОРМАЦИЯ ПРИ СЪБИРАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ

С даване на съгласието си по-горе, съм информиран/а за:

1. Администратор на обработваните лични данни, получени при ползването на Картата за лоялни клиенти в съответствие със Закона за защита на личните данни, е „Лили Дрогерие” ЕООД, ЕИК 201035329, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадица, ул. „Иван Денкоглу” № 26, ет. 2, представлявано от управителя Боян Велагич.

2. Правното основание за обработване на данните е съгласието ми като ползвател на картата. Предоставените лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на: предоставянето на търговски отстъпки и клубни карти, и провеждането на промоционални кампании, ведно с директен маркетинг.

3. „Лили Дрогерие” ЕООД осигурява всички приложими права спрямо личните ми данни: достъп до данните, коригиране, изтриване, ограничаване на обработването, възражение срещу обработването и преносимост.

4. Личните ми данни се обработват и съхраняват за периода на валидност на Картата. В случаите, когато оттегля съгласието си за използване на предоставените от мен лични данни или не използвам своята Карта за лоялност за период по-голям от 2 (две) години, картата се блокира от Лили Дрогерие, а данните ми се заличават в срок до седем години.
По отношение на данните на деца Лили Дрогерие, прилага по-строги мерки за защита. При навършване на 3-годишна възраст на детето, неговите лични данни ще бъдат унищожени до края на първото тримесечие на следващата календарна година и няма да мога да се ползвам от програмата Mamma & Baby Club занапред.

5. „Лили Дрогерие” ЕООД зачита и пази поверителността на предоставените от мен лични данни. Личните данни могат да бъдат разкрити по предвидения в закона ред единствено на компании от групата на Лили Дрогерие или за изпълнение на нормативни задължения.

6. Мога по всяко време да оттегля даденото от мен съгласие за обработка на личните ми данни, като това оттегляне следва да бъде направено писмено или устно, със съставен протокол. Оттеглянето не засяга законосъобразността на обработването на вече предоставените лични данни. С оттегляне на съгласието ми за обработване на необходимите данни губя правата, които дава Картата за лоялни клиенти и същата се блокира от страна на Лили Дрогерие.

7. В случай на промяна на личните ми данни съм длъжен да заявя в писмен вид пред Лили Дрогерие промяната в личните данни, които съм предоставил предварително в Писменото заявление за членство или електронното заявление.

8. Мога да се обърна към Комисията за защита на личните данни, София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или www.cpdp.bg, ако имам съмнения за начина и основанията за обработване на личните ми данни.

9. Повече информация по отношение на защитата на личните данни мога да намеря на: https://www.lillydrogerie.bg/bg/privacy-policy.

Сподели