Върни своя Коледен LILLY каталог, а ние ще го рециклираме!

05.01.2023

Ние, от Лили Дрогерие, вярваме, че малките стъпки към опазване на околната среда ще доведат  до големи и съществени промени. Отношението към природата  е  грижа за идните поколения и това, което ще им завещаем!

 

Чрез рециклирането ще спестим от количеството енергия, която се използва за създаването на печатни материали. Не бива да забравяме, че в природата всичко е свързано – чистият въздух, вода и почва благоприятстват за запазване на екосистемите в техния естествен вид. Животните съществуват в по-защитена и здравословна среда.

 

С този малък жест ще допринесеш за:

  • намаляване изсичането на дървета и цели гори, използвани като суровини за производство;

 

  • намаляване замърсяването на околната среда, чрез редуциране количеството на отпадъци и вредни емисии от производствения процес;

 

  • запазване на природните суровини.

 

Донеси своя каталог от 15-ти януари до 15-ти февруари, във всеки един от нашите обекти,  а ние ще го рециклираме! Връщайки специалното празнично издание, ще получиш и -15% намаление на следващата сметка. Офертата важи еднократно, като  в нея не участват продукти в промоция.

 

 

Лили, хубаво ми е! …защото помагам!