Върни своя каталог и Лили Дрогерие ще го рециклира

21.01.2022

 

През изминалата година компания Лили Дрогерие предприе нова стъпка, с която да покаже своя принос към опазването на околната среда и запазването на горите.

Специалното им Коледното издание, което се представи на своите потребители за първа година е с мисия, а именно повече върнати каталози, повече рециклиране и запазване на околната среда.

Преди да вземе решение да рециклира своя Коледен каталог, компанията събра нужната информация,какви биха били ползите, а именно:

- Рециклираното на хартия и дървесина намалява изсичането на гори. Всяка година биват направени нови засаждания на дървета, но не може да се замени девствените гори след като бъдат погубени.

- Рециклирането намалява необходимостта от отглеждане, събиране или извличане на нови суровини от Земята.Това на свой ред намалява вредното разрушение и щетите, които се причиняват на естествения свят: по-малко изсечени гори, отклонени реки, увредени или разселени диви животни и по-малко замърсяване на водата, почвата и въздуха.

Един от основните фактори е , че рециклирането запазва отпадъците извън околната среда.

Компанията насърчава всички свои потребители, които са се сдобили с Коледно издание, да го върнат в магазините в периода от 15 януари до 15 февруари. За тази малка ваша стъпка, Лили Дрогерие ще ви предостави талон с -15% намаление на цяла сметка. Може да се използва еднократно и в акцията не участват продукти в намаления.

Не чакайте! Върнете своя каталог в името на една мисия, в която можем да бъдем заедно ръка за ръка.

Сподели