КУПИ ПРОДУКТИ LLUMS И СПЕЧЕЛИ КУТИЯ ЗА ЧЕТКИ ЗА ГРИМ!

04.12.2019

ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА

 

 

Играта „КУПИ ПРОДУКТИ LLUMS И СПЕЧЕЛИ КУТИЯ ЗА ЧЕТКИ ЗА ГРИМ!“

(от 01.12.2019г. до 31.12.2019г.), наричана по-нататък „Играта”, се организира и провежда от ”ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ” ЕООД, с ЕИК 201035329, гр. София 1000, ул. ”Иван Денкоглу” № 26, наричано по-нататък Организатор.

 

  • ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

 

Официалните правила на играта ще откриете на сайтa на Организатора: https://www.lillydrogerie.bg/bg/posts.

 

 

  • ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ИГРАТА

 

Играта започва на 01.12.2019г. и продължава до 31.12.2019г., или до изчерпване/спечелване на наградите, които са: 1 бр. кутия за четки за грим LLUMS (за всяка печеливша карта).

 

  • ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

 

Наградите, които могат да бъдат спечелени при участие в Акцията, след изтриване на скреч карта са :

 

Награда / Брой награди: кутия за четки за грим1 бр.

 

  • МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В АКЦИЯТА

 

Купете продукти с марка LLUMS от асортимента на Лили Дрогерие, на обща стойност над 19.99 лв., вземете на каса своята скреч карта и може да спечелите обявената награда.

Сподели