Играй и спечели с Palmolive

26.11.2019

Условия на промоцията "Почувствай се зареден с енергия от Природата"

 

По-долу са представени условията, приложими спрямо лицата (“Вие” или “Участник”), участващи в Промоцията "Почувствай се зареден с енергия от Природата" (“Промоцията”). Чрез участието си в Промоцията, Вие приемате настоящите условия и те стават задължителни спрямо Вас. Неспазването на някое от настоящите условия Ви дисквалифицира от участие в Промоцията, като Вашата регистрация за участие се счита за невалидна.

Условията на Промоцията се приемат посредством поставяне на отметка в кутия на уебстраницата на уебсайта, където се регистрира промоционалният Код. Съгласието за обработване на лични данни се дава чрез поставяне на отметка в кутия на уебсайта, където се регистрира промоционалният код.

Организаторът на Промоцията е Колгейт-Палмолив Адриа, вписано в Регистъра БУЛСТАТ с код по БУЛСТАТ: 121525010, с адрес на управление адрес София 1528 София еърпорт център , бул. Христофор Колумб 64, сграда 1 ет. 1 вх.1 офис 104. Навсякъде, където в настоящите условия се говори за 'наши', 'нас', 'ние' или ‘дружеството’, съответните термини се отнасят до Организатора на Промоцията, неговите дъщерни, свързани дружества и сътрудници.

1. ПРАВО ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА

Промоцията е достъпна единствено за граждани и лица, законно пребиваващи в България, които са достигнали минималната възраст от 18 (осемнадесет) години. В Промоцията не могат да участват (i) служители (и членовете на техните семейства (съпруг(а), родител, дете, брат или сестра), както и членове на техните домакинства), на Организатора на Промоцията или техни свързани, дъщерни дружества, представителства или консултанти; и (ii) други лица, участващи в създаването или администрирането на Промоцията, или техните семейства или членове на домакинствата.

2. КАК ДА СЕ ВКЛЮЧИТЕ В ПРОМОЦИЯТА

2.1 За да се включите в Промоцията за спечелването на един от 5 почивки, всяка за двама души през 2020, трябва да посетите електронната страница www.palmolivepromo.bg, да предоставите нужните лични данни (относно Политиката за опазване на Вашите лични данни вижте по-долу) (включително Вашето име, и-мейл адрес, телефон и да впишете кода, който сте получили, след закупуване на промоционални продукти Palmolive (“Код”) на стойност минимум 3 лева. Всички продукти, които ще участват в Промоционалната игра ще бъдат снабдени с уникален код, поставен на видимо място на опаковката им. Система на Организатора ще извършва автоматична проверка на уникалността и валидността на промоционалните кодове. Проверката е окончателна и Участникът няма право да оспорва резултатите от нея. Организаторът запазва правото си да извърши преглед на системата за проверка на уникалността и валидността на промоционалните кодове и при нужда да ревизира резултатите от проверката, включително, но не само, да прекрати и/или отложи Промоцията.

2.2 Регистрацията за участие в Промоцията започва в 0:00ч. българско време, на 11.11.2019 г. на www.palmolivepromo.bg. За да имат шанс да бъдат избрани за спечелване на награда (както е описано по-долу), участниците трябва да се включат в Промоцията преди 24:00 ч. местно време на 31.12.2019. Закъснелите участници няма да бъдат включени в тегленето на наградите.

2.3 Системата на посочения в точка 2.1. сайт ще извършва незабавно проверка на валидността на регистрацията на всеки участник. Проверката е окончателна и Участникът няма право да оспорва резултатите от нея. Организаторът запазва правото си да извърши преглед на системата за проверка на уникалността и валидността на промоционалните кодове и при нужда да ревизира резултатите от проверката. Организаторът има правото да прекрати, отложи или спре Промоцията в случай на технически проблеми с уебсайта, процеса на регистрация, проверка или някакъв друг технически проблем, който може да възникне. След успешна регистрация на уникален код, системата автоматично включва кода в тегленето за наградите. Един уникален код осигурява едно участие.

2.4. От 11.11 до 31.12.2019 всеки закупен душ гел, шампоан или течен сапун Palmolive за минимум 3 лева може да ти донесе уикенд за двама в Комплекс Замъка Пампорово. Регистрирайте уникалния промо код от опаковката на www.palmolivepromo.bg и автоматично се включвате в тегленето за един от 5 уикенда за двама на стойност 300 лева в Комплекс Замъка Пампорово. Пазете касовата бележка до приключване на промоцията. Повече информация за кампанията можете да намерите на www.palmolivepromo.bg

2.5. Потребителите са задължени да пазят касовата бележка като доказателство за покупка при получаване на награда.

2.6. Можете да се включите в Промоцията, като използвате всеки Код само веднъж. Допуска се повече от едно участие, ако с всяко участие се въвежда различен Код. Вие декларирате, че информацията, предоставена от Вас при регистрацията за участие в Промоцията е вярна и точна. Всяка регистрация, направена в нарушение на тази декларация, може да се счита за невалидна и да бъде обект на дисквалификация по усмотрение на Организатора на Промоцията.

3. ИЗБИРАНЕ НА ПЕЧЕЛИВШИТЕ

3.1 Спечелилите награда се избират на случаен принцип на 10.01.2020 измежду всички участници, които успешно са се включили в жребия за теглене на награди в рамките на Промоцията, в съответствие с настоящите условия. Тегленето на победителите се провежда в седалището и адреса на управление на Колгейт Палмолив Адриа – София 1592, бул. Христофор Колумб № 64, сграда 1, офис 104, в присъствието на нотариус.

3.2 При регистриран уникален и валиден код, системата ще връща имейл, в който информира участника, че кодът му е регистриран за участие и ще го препраща на промоционалната интернет страница, където може да се запознае с правилата на промоцията и където може да научи, кои са печелившите от томболата;

3.3. В края на Промоцията системата, изработена от Организатора изтегля на случаен принцип и в присъствие на комисия и нотариус, посочена от Организатора, от всички регистрирани уникални и валидни кодове тези, които печелят наградите. Комисията подписва протокол, потвърждаващ спечелилите участници.

3.4. Печелившите участници получават поздравителен имейл с указания как ще получат наградите си. Организаторът се свързва със спечелилите участници по електронна поща и по телефон (и по двата начина). Ако Организаторът на Промоцията не успее да се свърже с даден Печеливш след три (3) опита в рамките на 48 часа, наградата за съответния Печеливш, автоматично му се отнема, след което друг участник бива избран и уведомен, при прилагане на описания по-горе процес, във връзка с дадената Награда. Посоченият по-горе процес може да бъде повтарян колкото пъти е нужно, до валидното изискване на Наградата от участник, който има право да я получи.

3.5 В случай, че някой участник, който е спечелил награда бъде дисквалифициран или няма право да получи такава, съгласно клауза 4 по-долу, наградата автоматично му се отнема, след което друг участник бива избран за награда и новият печеливш бива уведомен, при прилагане на същия процес, както е описано по-горе по отношение на Наградата. Посоченият по-горе процес може да бъде повтарян, колкото пъти е нужно, по решение на Организатора


4. НАГРАДА

4.1 Всеки от спечелилите участници получава ваучер за почивка за двама в Пампорово през 2020. Организаторът ще раздаде общо 5 ваучера като награда на спечелилите участници.

4.2 Наградата за един участник с един промоционален код, при спазване на настоящите Условия включва следното- един (1) ваучер за почивка за двама в Пампорово през 2020. Почивката за двама включва:

- 2 нощувки в 1 двойна стая;
- Закуска и вечеря;
- Ползване на фитнес, паркинг, кабелен интернет в стаите, безплатен транспорт до лифта, застраховка и курортна такса;

Организаторът няма каквото и да било задължение и не поема обещание да осигури на един или няколко спечелили наградата Участници самолетни билети, разходи за пътуване, храна извън включената закуска и вечеря. Всички други разходи, които не са посочени в настоящите условия, включително, но без това да има ограничителен характер: допълнителни храни и напитки, мини-бар, данъци, телефон, визи, факс или интернет такси, лични услуги и разноски, пране, камериер, руум-сървиз, бакшиши, застраховка (пътна и медицинска), пътни документи и други допълнителни разходи, както и разходи, които не са изрично посочени тук (напр. лични разноски) се поемат изцяло от Спечелилия награда.

4.3 Период на настаняване 12.03.2020 г. – 14.03.2020 г.

4.4 Спечелилият награда ще я получи с куриер в рамките на 10 дни след изтеглянето имената на печелившите. При получаване на наградата спечелилият участник е длъжен да удостовери своята самоличност, като представи документ за самоличност на куриера, като представи касовата бележка за покупката и като подпише приемо-предавателен протокол за получаването на наградата. Ако спечелилият участник откаже да представи своите документи за самоличност, касовата бележка за покупката и/или откаже да подпише приемо-предавателния протокол, куриерът няма да предаде наградата. Член 3.4 и член 3.5 по-горе се прилагат.

4.5 Приблизителната стойност на една награда е 300 лв (триста лева),

4.6. Спечелването на награда е обвързано с покупка.

4.7. Съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила към 1 януари 2019 г., всякакви парични награди и награди под формата на търговски изделия с пазарна стойност, надвишаваща 100 лв. (сто български лева), получавани от физически лица при игри, състезания и конкурси, които не се предоставят от работодател или възлагаща организация, се облагат с данък. Организаторът издава официална разписка на всички спечелили участници, указваща пазарната стойност на получената награда. Официалната разписка се предоставя на спечелилите участници заедно със самата награда. Спечелилите участници трябва да представят официалната разписка заедно със своята годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ не по-късно от 30 април на годината, следващата годината на придобиването на наградата. За целите на издаването на официалната разписка, спечелилият участник предоставя на Организатора следните лични данни: пълно име, адрес и единен граждански номер. Тези данни се обработват от Организатора в съответствие с Раздел 5 от Правилата на промоцията по-долу.


5. ИНФОРМАЦИЯ СВЪРЗАНА СЪС ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

5.1. Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (ОРЗД) е: Колгейт-Палмолив Адриа, със седалище и адрес на управление: София 1528 София еърпорт център , бул. Христофор Колумб 64, сграда 1 ет. 1 вх.1 офис 104 с ЕИК по БУЛСТАТ: 121525010 (Организатора).
5.2. Информация за събираните лични данни и целите за тяхното събиране и обработване
Лични данни, събирани и обработвани във връзка с участието в играта
За целите на участието в Промоцията, Организаторът събира и обработва следните данни на участниците – име, и-мейл адрес, телефон,. Основание за обработване е даденото съгласие на Участника, съгласно чл. 6, т. 1, буква а от ОРЗД, който приемайки условията на играта се съгласява с обработването на посочените лични данни.
5.3. Обработването на тези данни е необходимо условие за участие в Играта.
5.4. Лични данни на печелившите Участници, събирани и обработвани във връзка с получаването на награда.
С цел получаване на награда, печелившият Участник следва да предостави пълни имена, адрес за доставка и телефонен номер. Основание за обработване на данните за доставка на наградата – име, адрес и телефонен номер, са договорни отношения между Организатора и печелившия, по-конкретно участие в Промоцията и предоставяне на награда от страна на Колгейт-Палмолив Адриа, съгласно чл. 6, т. 1, буква б от ОРЗД.
5.5 Получатели/категории получатели на данните
Личните данни необходими за участието в играта и получаването на награда – и-мейл адрес, име, адрес за доставка и телефонен номер може да бъдат обработвани от търговски партньори на Организатора, участващи в организацията на играта.
5.6. Срокове за обработване/заличаване на личните данни
Данните необходими за участие в играта ще бъдат обработвани от Организатора и търговски партньори, участващи в организацията на играта в срок от 3 месеца, след приключване на играта.
Личните данни, необходими за доставка на наградата, по-конкретно име, адрес и телефонен номер ще бъдат заличени в срок от 3 месеца след като Организаторът получи данните от Участника.
5.7. Вашите права, като субект на данни
Съгласно ОРЗД Участниците имат право на безплатен достъп до (чл. 15), коригиране (чл. 16) или изтриване (чл. 17) на личните им данни или ограничаване (чл. 18) на обработването. Участниците имат право на преносимост на личните им данни (чл. 20), като да изискат личните им данни да бъдат предоставени в широко използван и пригоден за машинно четене формат както на тях, така и на посочено от тях лице или организация.
Даденото съгласие за обработване на личните данни необходими за участието в играта може да бъде оттеглено по всяко време съгласно чл. 7, ал. 3 от ОРЗД във връзка с чл. 17 от ОРЗД. В такъв случай, Участникът губи правото на участие в играта.
Печелившият Участник, който е получил наградата си, няма право на изтриване на личните му данни, свързани с деклариране на наградата – докато не изтече посоченият срок от 11 години.
При въпроси относно обработката на личните данни или в случай че Участник желае да подаде сигнал или оплакване и/или да предяви своите права, може да го направи писмено на посочените данни за контакт на Администратора на лични данни или писмено.
В допълнение Участниците имат право на жалба пред Комисия за защита на личните данни на адрес: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 или електронно на публикувания имейл или електронна форма за жалби на сайта на Комисията https://www.cpdp.bg.
5.8. Данни за контакт относно събирането и обработването на лични данни:

Колгейт Палмолив Адриа, Светлана Баева, email: [email protected].


6. ОБЩИ УСЛОВИЯ

6.1 С регистрацията си в Промоцията участникът заявява и гарантира, че се е запознал с настоящите правила, съгласен е с тях и отговаря на всички изрично изброени специфични изисквания, посочени тук. В случай че участникът не отговаря на условията и това бъде установено след проверка от страна на Организатора участникът може да бъде дисквалифициран от промоцията. Ако възникне спор относно изпълнението на условията Организаторът има право на последното решение.

6.2. Имената на Спечелилите награда (първо име и първата буква на последното име) се обявяват онлайн на адрес www.palmolivepromo.bg. Решението на Организатора на Промоцията по отношение на всички аспекти на Промоцията е окончателно. Няма да бъде водена кореспонденция с участници, освен с участника, избран за печеливш.

6.3 При поискване Спечелилите награда предоставят на Организатора на Промоцията доказателство за своята възраст.

6.4 Организаторът на Промоцията не дава изрични или други гаранции и не осигурява условия от каквото и да било естество, по отношение на безопасността, вида или изпълнението на наградата. Организаторът на Промоцията не носи отговорност, в резултат на човешка грешка или по друг начин, за неуспешно осъществяване на контакт или за невръчване на награда на даден участник, който е предоставил неточна или непълна информация или, който не отговаря на и-мейлите или телефонните обаждания на Организатора на Промоцията в срока, описан по-горе.

6.5 Участниците, които не изпълнят настоящите условия, могат по всяко време да бъдат дисквалифицирани от Промоцията от страна на Организатора на Промоцията, по негово усмотрение.

6.6 Организаторът на Промоцията не поема отговорност за неправилно или неточно записване на вписана информация, технически дефекти, човешки или технически грешки, загубени, забавени или изопачени данни или изпращания на информация, за пропуски, прекъсвания, заличаване, дефект или повреда на телефонни или компютърни линии или мрежи, компютърно оборудване, софтуер или тяхна комбинация.

6.7 Организаторът на Промоцията запазва правото си да изтегли или коригира Промоцията и естеството на всяка награда (с такива с равна или по-висока стойност) в случай, че Организаторът или организираната от него Промоция бъдат засегнати или се окаже вероятно да бъдат засегнати от непредвидени обстоятелства. Организаторът на Промоцията не е в нарушение на настоящите условия, и не носи отговорност за забавено изпълнение или неизпълнение на свои задължения, съгласно настоящите условия, ако подобно забавяне или неизпълнение настъпят в резултат на събития, обстоятелства или причини, извън неговия контрол.

6.8 Организаторът на Промоцията не носи отговорност за закъснели, изгубени, нечетливи, фалшифицирани, забавени, непълни или унищожени регистрации за участие в Промоцията, като всички подобни регистрации са невалидни. Регистрационни материали/данни, които са били обработвани или променяни неправомерно се считат за невалидни. Организаторът на Промоцията не носи отговорност за проблеми, грешки или небрежност, които може да възникнат във връзка с Промоцията, вкл., но без да се ограничават до щети, нанесени на компютъра или друго техническо устройство или софтуер на участника, в резултат от участието му в Промоцията.

6.9 Вие приемате, че доколкото това се разрешава от закона, Организаторът на Промоцията не носи отговорност за наранявания, загуби или щети от всякакво естество нанесени на имущество или лица, в резултат изцяло или частично, пряко или косвено, на регистрирането за участие в Промоцията, действия или бездействия на участник, или на участието в Промоцията по какъвто и да било начин. Нищо, съдържащо се в настоящите условия не изключва отговорността на Организатора на Промоцията в случай на смърт или телесна повреда в резултат на неговата небрежност или виновни действия.

6.10 Организаторът на Промоцията запазва правото си да забави, прекрати или измени Промоцията по всяко време, без предизвестие, ако даден фактор възпрепятства надлежното изпълнение на Организатора, предвидено в настоящите условия, включително, но без това да има ограничителен характер, регистрирането за участие на лица извън юрисдикцията на Промоцията или на лица на възраст под минималната, при която се разрешава консумиране на алкохол в съответната държава на тяхното пребиваване, или цялостна или частична неизправност на уебсайт(ове) използван(и) за регистриране за участие в Промоцията, свързан с това компонент или модул, както и нареждане на държавен или регулаторен орган.

6.11 Настоящите условия представляват цялото споразумение между Вас и нас по отношение на техния предмет и отменя всякакви предишни обещания, декларации, споразумения, декларации и договорки между нас.

6.12 Ако за дадена разпоредба на настоящите условия бъде установено от съд с компетентна юрисдикция, че е неприложима или невалидна, Вие и Организатора на Промоцията приемате, че съдът следва да опита да осигури правно действие на намеренията на страните, отразени в дадената разпоредба, като всички останали разпоредби на настоящите условия запазват своята пълна правна сила и действие.

6.13 Промоцията и настоящите условия се прилагат и се тълкуват съгласно законите на Република България. Промоцията се счита за невалидна, ако е забранена съгласно законите.

6.14. В случай на каквито и да е въпроси, оплаквания и т.н., моля, свържете се с нас на и-мейл [email protected] или на тел.:+35929154956.

Сподели