Лили Дрогерие: Loyalty
 
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ПРОГРАМАТА ЗА ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ
Спестете пари, като пазарувате при нас. Всяко „ЦВЕТЕНЦЕ“ ви спестява 1 ст.

Име на детето

Дата на раждане

Ако вече имате карта за Mamma & Baby CLUB, впишете номера й:

Данни за вписване

Име *

Презиме *

Фамилия *

Пол *

Мъж:              Жена:

Възраст *

Улица и номер *

Пощенски код / Град *

Домашен телефон

Мобилен телефон *

e-mail *

Често Задавани Въпроси

Напомняме, че обозначените със (*) полета са задължителни и трябва да бъдат попълнени, за да бъде обработено заявлението ви.