Условия за участие

Какви са ползите за вас от притежаването на Карта за лоялност на Лили Дрогериe?

Карта за лоялност на Лили Дрогерие ви дава възможност да получавате отстъпка при всяко пазаруване в магазините и да събирате цветчета (кредити), които да използвате когато желаете, при някое от следващите ви пазарувания в Лили Дрогерие.

Една карта заменя всички останали!

  • Персонална карта, един собственик (клиент) – карта за доверие и лоялност.
  • СМС и мейл уведомления
  • С всяка покупка вие събирате определен брой цветчета във вашата карта.
  • Достъп до промоциите за членове на Mamma & Baby Club

Как мога да получа Карта за лоялност на Лили Догерие?

Карта за лоялност може да получите във всеки обект на Лили Дрогерие след попъл- ването на хартиен формуляр или онлайн на сайта или чрез мобилно приложение на Лили Дрогерие, в който задължителните полета са отбелязани със (*).

Какво получавам като притежател на Карта за лоялност на Лили Дрогерие?

Картата за Лоялност на Лили Дрогерие ви дава възможност при всяка покупка да получите цветчета, като всяко цветче ви носи 1 стотинка във вашата лична сметка.

Необходимо е при всяко пазаруване да предоставяте вашата карта за лоялност, която да се маркира на касата в обекта, за да се отчете покупката и се прибавят в картата събраните от покупка цветчета.

Начини за получаване на цветчета.

Всеки месец има избрани над 200 продукта, при покупката на които с карта за лоялност може да получите значителен брой цветчета. Тези продукти ще бъдат марки- рани в обектите със специален уоблер.

За всяка индивидуална покупка на стойност над 15 лева с ДДС ще получите равно- стойността на 0,5% от сумата в цветчета на вашата виртуална сметка по Картата за лоялност на Лили Дрогерие.

В случай че сумата на всички покупки в рамките на един календарен месец са равни или повече от 200 лева с ДДС, ще получите равностойността на 2% от сумата в цветчета на вашата виртуална сметка по Картата за лоялност на Лили Дрогерие.

При закръгляване на сумата от отстъпката се закръглява към по-малкото число. Събраната сума по карта от цветчета не може да се заменя за пари. Тя може да бъде използвана само при плащане на направени покупки в обектите на Лили Дрогерие.

Колкото повече и по-често пазарувате в обектите на Лили Дрогерие, толкова повече цветчета ще събирате, защото постигането на всяко следващо ниво натрупва вър- ху вече събраните от предишното ниво цветчета.

Всички събрани цветчета чрез пазаруване в обектите на Лили Дрогерие ще ви бъдат отразени във виртуалната сметка по вашата карта за лоялност до 24 часа след извършено пазаруване.

Как мога да използвам моите събрани цветчета?

Вашите събрани цветчета можете да използвате при пазаруване във всеки обект на Лили Дрогерие, като заплатите изцяло или частично за направените покупки със събраните вече цветчета. За да заплатите сметка със събрани вече цветчета, е не- обходимо да имате не по-малко от 100 броя цветчета във вашата сметка.

Как мога да проверя колко цветчета съм събрал с моята Карта за лоялност?

Броя на събраните с Карта за лоялност цветчета може да проверите във всеки тър- говски обект на Лили Дрогерие, както и в момента на пазаруване и маркиране на вашата Карта за лоялност.

Каква е цената за издаване на Карта за лоялност на Лили Дрогерие?

Издаването на Карта за лоялност на Лили Дрогерие е напълно безплатно. В случай че изгубите вашата карта за лоялност и желаете да ви бъде преиздадена нова, то за преиздаването й ще трябва да се разделите с 90 броя от събраните до момента цветчета във вашата виртуална сметка.

Какво да направя, ако вече имам карта по програмата Mamma & Baby Club?

Ако желаете, може да замените картата по програмата Mamma & Baby Club с Карта за лоялност на Лили Дрогерие, защото тя ви дава много повече предимства. При попълването на формуляра за Карта за лоялност може да посочите номера на вашата карта Mamma & Baby Club и ще запазите предимствата, които ви носи тази карта, като в допълнение ще се възползвате и от всички предимства, които ви носи Карта за лоялност на Лили Дрогерие.

Mamma & Baby Club на Лили Дрогерие ви помага в грижите за здравето и щастливото отглеждане на вашите деца. Програмата Mamma & Baby Club е създадена , за да ви улесни в набавянето на всички необходими неща в грижата за вашето бебе. Повече информация за програмата може да намерите на http://www.lillydrogerie.bg/aktuelno-babylilly.php

Вече притежавам Карта за лоялност на Лили Дрогерие, как мога да се присъе­ диня към програмата Mamma & Baby Club, ако отговарям на всички условия?

Необходимо е да се удостовери и да се попълнят данните на детето във формуляра.

Нашите маркиКачество на добра цена Нашите марки

Съвети за красота и здраве Фармацевтът съветва

Най-голямо внимание се отделя на кожата на лицето, на която влияят както външни, така и......
С началото на слънчевите дни е необходимо кожата да се защитава и да се осигури......