Въведете e-mail, за да получавате информация за Лили промоции:

Вземете каталог

Preuzmite katalogPreuzmite katalogPreuzmite katalogPreuzmite katalogPreuzmite katalogPreuzmite katalogPreuzmite katalogPreuzmite katalogPreuzmite katalogPreuzmite katalogPreuzmite katalogPreuzmite katalogPreuzmite katalog

ВЗЕМЕТЕ СПИСАНИЕ

Preuzmite magazin Preuzmite magazin Preuzmite magazin Preuzmite magazin Preuzmite magazin Preuzmite magazin Preuzmite magazin Preuzmite magazin Preuzmite magazin Preuzmite magazin Preuzmite magazin Preuzmite magazin Preuzmite magazin Preuzmite magazin Preuzmite magazin Preuzmite magazin Preuzmite magazin Preuzmite magazin Preuzmite magazin

Шок цена

Cряда, 25.10.2017.
ШОК ЦЕНА
-20%
продукти за грижа за лице
Отстъпката не важи за артикули, които участват в други промоции или имат по-висока отстъпка.

Лоялни програми на Лили Дрогерие

 

Официални правила на Лоялната програма на Лили Дрогерие и Колгейт-Палмолив в България

Период 01.07.2017-31.08.2017г.

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА РЕКЛАМНАТА КАМПАНИЯ

Промоцията на “Колгейт-Палмолив Адриа” ("Промоцията") се организира и провежда от Колгейт Палмолив Адриа, със седалище и адрес на управление: гр.Любляна, площад “Карделева” № 11А, ЕИК 20549121, и

Лили Дрогерие ЕООД, ЕИК 201035329, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Иван Денкоглу” 26, ет. 2

наричани по-долу за краткост “Организатор”.

Официалните Правила са изготвени в съответствие с изискванията на българското законодателство и ще бъдат публично оповестени в съответствие с Раздел 12.

Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила в деня на тяхното оповестяване. Пълни правила на промоцията може да намерите на http://www.lillydrogerie.bg/

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се провежда едновременно в цялата филиална мрежа на „Лили Дрогерие“ на територията на Република България.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията започва на 01.07.2017 и ще продължи до 31.08.2017 включително  или до изчерпване на наградите в съответния търговски обект от веригата  “Лили Дрогерие“ на територията на Република България. В този период клиентите на “Лили Дрогерие“ ще получават стикер срещу закупена от тях стока, описана в Раздел 4.

Краен срок за получаване на Наградите: 30.09.2017 във всеки търговски обект  на „Лили Дрогерие“.

РАЗДЕЛ 4. УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ОПАКОВКИ

Участващите търговски марки и продукти в промоцията са: Всички продукти с марката Палмолив без твърди сапуни /т.е. Течни сапуни, Душ гелове и Шампоани/, които се предлагат в търговските обекти от веригата „Лили Дрогерие“

 РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗЪМ НА ЛОЯЛНАТА ПРОГРАМА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Участието в промоцията е обвързано с покупка!

Желаещите да участват в Промоцията трябва да закупят:

За всяка покупка в магазини от веригата Лили Дрогерие  на продукт с марката Палмолив (без твърд сапун)  (на една касова бележка или фактура) получавате 1 бонус точка под формата на стикер – логото на Палмолив, като за всеки платен продукт с марката Палмолив (без  твърд сапун) получавате 1 бонус точка. При закупуването на повече от един продукт с марката Палмолив (без твърд сапун) едновреммено, т.е. на една касова бележка, получавате толкова точки, колкото продукти сте закупили. Промо точки се получават само непосредствено при заплащане на покупката на касите на съответния обект на Лили Дрогерие. Всеки стикер е равен на 1 бонус точка. Бонус стикерите (бонус точки) се събират в колекционерска карта, която можете да получите безплатно в обект на Лили Дрогерие.

При събрани и залепени 4 стикера в карта „Лоялен клиент“, заедно с касовите бележки за покупките, получавате награда  Душ гел Palmolive Coco 650мл. Наградата се получава на каса от служителите на магазина. При получаване на наградата трябва да предадете картата „Лоялен клиент“ заедно с касовите бележки на касиера, срещу което ще получи веднага на място от него съответната награда.

РАЗДЕЛ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Душ гел Palmolive Coco 650мл .

Наградите, които са предвидени да бъдат раздадени от Организатора по време на Промоцията са 1200 бр.

Наградите ще се получават веднага на място на каса в магазина, където е предадена „Лоялната карта“ заедно с касовите бележки.

РАЗДЕЛ 7. ОТГОВОРНОСТ

Информация за промоцията, въпроси и оплаквания може да бъдат поискани и подавани на тел. 02/9154956 или на имейл Svetlana_Baeva@colpal.com.

При евентуално възникнали оплаквания или спорове между Организатора на играта и участници в нея същите се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

Организаторът на промоцията не се задължава да води кореспонденция с участниците за непечеливши претенции за получаване на награда, изтичане на срока на промоцията или по други подобни поводи.

РАЗДЕЛ 8. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Промоцията е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България.

Няма ограничения за броя участия. За всяка еднократна /на един касов бон/ покупка на  продукт с марката Палмолив (без твърд сапун), направена в магазините на „Лили Дрогерие“ в посочения период на Промоцията клиентът получава една бонус точка.

С една покупка /на един касов бон/ продукт с марката Палмолив (без твърд сапун) не може да се участва два пъти. За закупени два и/или повече продукта едновременно, т.е с една касова бележка , получавате съответния брой точки (спрямо броя на продуктите), но не може да участвате два пъти със споменатият касов бон.

Посочените условия за участие са кумулативни, еднакви и задължителни за всички участници.

РАЗДЕЛ 9. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

Не се допуска замяна на награди за пари и други изгоди.

РАЗДЕЛ 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът има неотменимото право да променя правилата на промоцията, както и да прекрати промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

РАЗДЕЛ 11. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на промоцията и участниците в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

РАЗДЕЛ 12. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА

Пълни правила на промоцията може да намерите на http://www.lillydrogerie.bg/         

Повече информация за настоящата програма може да получите във всеки обект на Лили Дрогерие или на фейсбук страницата на адрес https://www.facebook.com/LillyDrogerieBG/  и на сайта на Лили Дрогерие: http://www.lillydrogerie.bg/

Условия за участие в лоялна програма

„ЛИЛИ ДРОГЕРИЕ И METALAC POSUDE“

В периода от 15,03,2017г. до 15,07,2017г. (включително), при покупка в магазини Лили Дрогерие за всеки 15 лв. ( на една касова бележка или фактура) получавате 1 бонус точка.

Поискайте от касата вашия бонус стикер. 1 стикер- цвете Лили  е равен на 1 бонус точка. Бонус стикерите( бонус точки) се събират в колекционерска карта, която получавате безплатно в обект на Лили Дрогерие . Срещу събраните бонус  точки в 1 колекционерска карта , един от десетте съдовете за приготвяне и съхранение на храна серия „Броколи“  с марка  Metalac  може да бъде закупен на специална цена с 50% намаление от редовната цена,:

1бр. Касерола 16 см. със стъклен капак 1,5 л. с емайлирано покритие и дизайн серия              „ БРОКОЛИ“ , за здравословно приготвена храна.  

1брКасерола 22 см. със стъклен капак 3,5 л.с емайлирано покритие и дизайн серия              „ БРОКОЛИ“ , за здравословно приготвена храна.  

1бр. Тенджера 20 см. стъклен капак  4 л., .с емайлирано покритие и дизайн серия                   „ БРОКОЛИ“ , за здравословно приготвена храна.  

1бр. Тиган 22 см. 2,3 л., с емайлирано покритие и дизайн серия  „ БРОКОЛИ“ , за здравословно приготвена храна.  

 1бр. Тиган 14 см. 1 л., с емайлирано покритие и дизайн серия  „ БРОКОЛИ“ , за здравословно приготвена храна.  

1бр. Тава 30 см.  4 л., с емайлирано покритие и дизайн серия  „ БРОКОЛИ“ , за здравословно приготвена храна.  

1бр. Кафениче  9 см.  0,4 л. с емайлирано покритие и дизайн серия  „ БРОКОЛИ“ , за здравословно приготвена храна.  

1бр. Купа с пластмасов капак 16 см. 1,75 л., с емайлирано покритие и дизайн серия  „ БРОКОЛИ“ , за здравословно приготвена храна.  

1бр. Купа с пластмасов капак 14 см. 1,15 л. ., с емайлирано покритие и дизайн серия  „ БРОКОЛИ“ , за здравословно приготвена храна.  

1бр. Съд за приготвяне на пара 16 см. 2 л. ., с емайлирано покритие и дизайн серия  „ БРОКОЛИ“ , за здравословно приготвена храна.  

Една колекционерска карта можете да използвате за събиране на бонус точки само за 1 продукт на специална цена. При закупиването на избрания от вас продукт на специална цена , предавате попълнената карта на служител на касата. Валидни за участие са само бонус  точките получени при покупка в обект на Лили Дрогерие за покупки направени по време на тази програма. Специалните цени на включените в програмата продукти са валидни от 15,03,2017 до 15,07,2017г.(включително) или до изчерпване на количествата. Продукт на специална цена с 50% намаление може да бъде закупен само срещу представена Колекционерска карта със събрани в нея на необходимия брой бонус точки – стикери с цвете Лили. Всички цени на продуктите посочени в колекционерската карта са с ДДС. Програмата и бонус точките са валидни само на територията на Република България.

Период на програмата: от  15,03,2017 до 15,07,2017 г. за събиране на бонус  точки и за покупка на продукт срещу събрани бонус точки съответно от 15,03,2017 г. до 15,07,2017г.(включително) или до изчерпване на количествата от продуктите посочени в тази колекционерска карта. Продукт на специална цена може да закупите от всеки обект на Лили Дрогерие срещу попълнена карта със съответния брой точки-цвете Лили и в случай, че има наличност. Количествта на продуктите на специална цена по тази програма са ограничени. Във всеки тътговски обект на Лили Дрогерие ще ви уведомят кои от продуктите по тази програма има в наличност в момента.

Гаранция: Всички продукти по тази програма са с 2 години.   За да се възползвате от гаранцията  е необходимо след покупка да съхранявате касовата бележка с датата на покупка на продукта.

Повече информация за настоящата програма може да получите във всеки обект на Лили Дрогерие или на фейсбук страницата на адрес : https://www.facebook.com/LillyDrogerieBG

и на сайта на Лили Дрогерие: http://www.lillydrogerie.bg/

Организатор на програмата е Лили Дрогерие ЕООД, ЕИК 201035329, с адрес гр. София, ул. “Иван Денкоглу” 26, ет. 2

Нашите маркиКачество на добра цена Нашите марки

Съвети за красота и здраве Фармацевтът съветва

Най-голямо внимание се отделя на кожата на лицето, на която влияят както външни, така и......
С началото на слънчевите дни е необходимо кожата да се защитава и да се осигури......