Въведете e-mail, за да получавате информация за Лили промоции:

Вземете каталог

Preuzmite katalogPreuzmite katalogPreuzmite katalogPreuzmite katalogPreuzmite katalogPreuzmite katalogPreuzmite katalogPreuzmite katalogPreuzmite katalogPreuzmite katalogPreuzmite katalogPreuzmite katalogPreuzmite katalog

ВЗЕМЕТЕ СПИСАНИЕ

Preuzmite magazin Preuzmite magazin Preuzmite magazin Preuzmite magazin Preuzmite magazin Preuzmite magazin Preuzmite magazin Preuzmite magazin Preuzmite magazin Preuzmite magazin Preuzmite magazin Preuzmite magazin Preuzmite magazin Preuzmite magazin Preuzmite magazin Preuzmite magazin Preuzmite magazin Preuzmite magazin Preuzmite magazin

Шок цена

САМО ДНЕС
ШОК ЦЕНА
-20%
почистващи средства за дома
Отстъпката не важи за артикули, които участват в други промоции или имат по-висока отстъпка.

Лоялната програма на Лили Дрогерие и Колгейт-Палмолив

Официални правила на Лоялната програма на Лили Дрогерие и Колгейт-Палмолив в България

Период 01.02.2017-15.03.2017г.

РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА И ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА РЕКЛАМНАТА КАМПАНИЯ

Промоцията на “Колгейт-Палмолив Адриа” ("Промоцията") се организира и провежда от Колгейт Палмолив Адриа, със седалище и адрес на управление: гр.Любляна, площад “Карделева” № 11А, ЕИК 20549121, и

Лили Дрогерие ЕООД, ЕИК 201035329, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. “Иван Денкоглу” 26, ет. 2

наричани по-долу за краткост “Организатор”.

Официалните Правила са изготвени в съответствие с изискванията на българското законодателство и ще бъдат публично оповестени в съответствие с Раздел 12.

Организаторът на Промоцията си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила в деня на тяхното оповестяване. Пълни правила на промоцията може да намерите на http://www.lillydrogerie.bg/

РАЗДЕЛ 2. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията се провежда едновременно в цялата филиална мрежа на „Лили Дрогерие“ на територията на Република България.

РАЗДЕЛ 3. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

Промоцията започва на 01.02.2017 и ще продължи до 15.03.2017 включително  или до изчерпване на наградите в съответния търговски обект от веригата  “Лили Дрогерие“ на територията на Република България. В този период клиентите на “Лили Дрогерие“ ще получават стикер срещу закупена от тях стока, описана в Раздел 4.

Краен срок за получаване на Наградите: 31.03.2017 във всеки търговски обект  на „Лили Дрогерие“.

РАЗДЕЛ 4. УЧАСТВАЩИ ТЪРГОВСКИ МАРКИ И ОПАКОВКИ

Участващите търговски марки и продукти в промоцията са: Всички пасти за зъби, Четки за зъби, Вода за уста и Конец за зъби с марката Колгейт (без паста за зъби Колгейт Cavity Protection Cool Stripe 100ml), които се предлагат в търговските обекти от веригата „Лили Дрогерие“

 РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЗЪМ НА ЛОЯЛНАТА ПРОГРАМА И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

Участието в промоцията е обвързано с покупка!

Желаещите да участват в Промоцията трябва да закупят:

За всяка покупка в магазини от веригата Лили Дрогерие  на продукт с марката Колгейт (без паста за зъби Колгейт Cavity Protection Cool Stripe 100ml)  ( на една касова бележка или фактура) получавате 1 бонус точка под формата на стикер, като за всеки платен продукт с марката Колгейт (без паста за зъби Колгейт Cavity Protection Cool Stripe 100ml) получавате 1 бонус точка. При закупуването на повече от един продукта с марката Колгейт (без паста за зъби Колгейт Cavity Protection Cool Stripe 100ml) едновреммено, т.е. на една касова бележка, получавате толкова точки, колкото продукти сте закупили.    Промо точки се получават само непосредствено при заплащане на покупката на касите на съответния обект на Лили. Всеки стикер е равен на 1 бонус точка. Бонус стикерите (бонус точки) се събират в колекционерска карта, която можете да получите безплатно в обект на Лили Дрогерие.

При събрани и залепени 3 стикера в карта „Лоялен клиент“, заедно с касовите бележки за покупките, получавате награда Вода за уста COLGATE. Наградата се получава на каса от служителите на магазина. При получаване на наградата трябва да предадете картата „Лоялен клиент“ заедно с касовите бележки на касиера, срещу което ще получи веднага на място от него съответната награда.

РАЗДЕЛ 6. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

Вода за уста  COLGATE Plax Whitening 500ml/  Вода за уста  COLGATE Plax Ice 500ml

Наградите, които са предвидени да бъдат раздадени от Организатора по време на Промоцията са 600 бр.

Наградите ще се получават веднага на място на каса в магазина, където е предадена „Лоялната карта“ заедно с касовите бележки.

РАЗДЕЛ 7. ОТГОВОРНОСТ

Информация за промоцията, въпроси и оплаквания може да бъдат поискани и подавани на тел. 02/9154956 или на имейл Svetlana_Baeva@colpal.com.

При евентуално възникнали оплаквания или спорове между Организатора на играта и участници в нея същите се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи.

Организаторът на промоцията не се задължава да води кореспонденция с участниците за непечеливши претенции за получаване на награда, изтичане на срока на промоцията или по други подобни поводи.

РАЗДЕЛ 8. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

Промоцията е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България.

Няма ограничения за броя участия. За всяка еднократна /на един касов бон/ покупка на  продукт с марката Колгейт (без паста за зъби Колгейт Cavity Protection Cool Stripe 100ml) , направена в магазините на „Лили Дрогерие“ в посочения период на Промоцията клиентът получава една бонус точка.

С една покупка /на един касов бон/ продукт с марката Колгейт (без паста за зъби Колгейт Cavity Protection Cool Stripe 100ml) не може да се участва два пъти. За закупени два и/или повече продукта едновременно, т.е с една касова бележка , получавате съответния брой точки (спрямо броя на продуктите), но не може да уяаствате два пъти със споменатият касов бон.

Посочените условия за участие са кумулативни, еднакви и задължителни за всички участници.

РАЗДЕЛ 9. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧНИ АЛТЕРНАТИВИ

Не се допуска замяна на награди за пари и други изгоди.

РАЗДЕЛ 10. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

Организаторът има неотменимото право да променя правилата на промоцията, както и да прекрати промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Раздел 1, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се допуска връщане на продукти.

 

РАЗДЕЛ 11. СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на промоцията и участниците в същата се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

РАЗДЕЛ 12. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА Пълни правила на промоцията може да намерите на http://www.lillydrogerie.bg/      

Повече информация за настоящата програма може да получите във всеки обект на Лили Дрогерие или на фейсбук страницата на адрес https://www.facebook.com/LillyDrogerieBG/  и на сайта на Лили Дрогерие: http://www.lillydrogerie.bg/

Нашите маркиКачество на добра цена Нашите марки

Съвети за красота и здраве Фармацевтът съветва

Най-голямо внимание се отделя на кожата на лицето, на която влияят както външни, така и......
С началото на слънчевите дни е необходимо кожата да се защитава и да се осигури......